TEMATY WYSTĄPIEŃ

Anna Maria Wesołowska

Anna Maria Wesołowska

Sędzia w stanie spoczynku

Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi w stanie spoczynku. 28 lat orzekała w sprawach karnych.

Członek rady ekspertów do spraw skrzywdzonego dziecka przy Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”. Społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka. Ambasadorka wprowadzania edukacji prawnej do szkół.  Autorka poradnika prawnego „Bezpieczeństwo młodzieży”.

Prowadzi wykłady z zakresu praw dziecka w procesie i przemocy w rodzinie.

WYKŁAD
Znaczenie wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły - rola edukacji prawnej - kąciki prawne, symulacje rozpraw sądowych, lekcje wychowawcze w sądzie.

Zagadnienia:

- współczesne zagadnienia bezpieczeństwa dzieci w szkole i środowisku,
- nowe formy przemocy wobec dzieci,
- mediacja w sprawach nieletnich.