TEMATY WYSTĄPIEŃ

All Speakers

Anna Maria Wesołowska

Anna Maria Wesołowska

Sędzia w stanie spoczynku

Ewa Mańka

Ewa Mańka

Psycholog, specjalista w zakresie doradztwa pedagogiczno-psychologicznego

Marcin Bednarczyk

Marcin Bednarczyk

Specjalista z zakresu problematyki seksualnej i prorodzinnej oraz opiniowania sądowo-psychologicznego

Radosław Słabaczewski

Radosław Słabaczewski

Specjalista w zawalczaniu cyberprzestępczości