Czasopismo

template_preview.png
Elektroniczne czasopismo edukacyjne.
Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

WYDAWCA
Fundacja Marchewkowe Pole
ul. Ogrodowa 23
64 - 980 Trzcianka

REDAKCJA
Republika Edukacji
ul. Ogrodowa 23
64 - 980 Trzcianka

REDAKTOR NACZELNY
Piotr Halama
piotrhalama@gmail.com
Tel.: +48 602 41 72 72

Współpraca: Centrum HALAMA