Radosław Słabaczewski

Radosław Słabaczewski

Specjalista w zawalczaniu cyberprzestępczości

Absolwent Bezpieczeństwa Wewnętrznego i szkoleń prowadzonych przez FBI, Interpol i Europol.
Wykładowca w Szkole Policji w Pile specjalizujący się w zwalczaniu cyberprzestępczości i wykorzystania białego wywiadu. Wcześniej funkcjonariusz operacyjny Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zajmujący się głównie ściganiem w Internecie przestępczości seksualnej wobec dzieci.

WYKŁAD
Dzieci uwikłane w sieci - grooming w praktyce.

Zagadnienia:

-proces wyboru ofiary,
-wskazanie punktów krytycznych w groomingu i możliwość reakcji,
-identyfikacja zagrożenia w rodzinie i środowisku ofiary.

PANEL 2
Grooming w praktyce.

Zagadnienia:

- możliwości pracy reaktywnej wobec zagrożenia, identyfikacja zagrożenia, zabezpieczenie śladów, powiadomienie organów ścigania,
- ochrona prawna ofiary groomingu.