Marcin Bednarczyk

Marcin Bednarczyk

Specjalista z zakresu problematyki seksualnej i prorodzinnej oraz opiniowania sądowo-psychologicznego

Doktor nauk społecznych, biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Radomiu.

WYKŁAD
Ochrona dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym.

Zagadnienia:

- dziecko jako ofiara przemocy seksualnej,
- profile psychologiczne sprawców przemocy wobec dzieci,
- różne formy pomocy krzywdzonym dzieciom.

PANEL 3
Środowisko rodzinne a wykorzystywanie seksualne dziecka.

Zagadnienia:

- członkowie rodziny jako sprawcy przemocy wobec dziecka,
- relacja kazirodcze w rodzinie.