Ewa Mańka

Ewa Mańka

Psycholog, specjalista w zakresie doradztwa pedagogiczno-psychologicznego

Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie seksuologii klinicznej UAM w Poznaniu.
Członek Stowarzyszenia Biegłych Sądowych Psychologów w Polsce, biegły z listy Sądu Okręgowego w Poznaniu. Wykładowca w Szkole Policji w Pile.

WYKŁAD
Charakterystyka sprawców przemocy seksualnej wobec małoletnich oraz stosowane techniki psychomanipulacji.

PANEL 1
Jak rozpoznawać sprawców przemocy seksualnej?

Zagadnienia:

- sprawcy przemocy seksualnej w rodzinie; zasady funkcjonowania rodziny podtrzymujące przemoc; profil sprawcy,
- nieletni jako sprawcy czynów karalnych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności; kryteria normy-patologii w zachowaniach seksualnych,
- kobiety jako sprawczynie przemocy seksualnej.