Agenda

20 Lis, 2017
# Session Speaker(s) Time Venue
1 Rejestracja uczestników ..... 09:00 - 09:55
2 Otwarcie konferencji ..... 10:00 - 10:15 Sala plenarna
3 Znaczenie wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły - rola edukacji prawnej - kąciki prawne, symulacje rozpraw sądowych, lekcje wychowawcze w sądzie Anna Maria Wesołowska 10:15 - 10:45 Sala plenarna
4 Charakterystyka sprawców przemocy seksualnej wobec małoletnich oraz stosowane techniki psychomanipulacji Ewa Mańka 10:45 - 11:15 Sala plenarna
5 Ochrona dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym Marcin Bednarczyk 11:15 - 11:45 Sala plenarna
6 Dzieci uwikłane w sieci - grooming w praktyce Radosław Słabaczewski 11:45 - 12:15 Sala plenarna
7 Przerwa kawowa ..... 12:15 - 12:45
20 Lis, 2017
# Session Speaker(s) Time Venue
1 Jak rozpoznawać sprawców przemocy seksualnej? (sesja panelowa) Ewa Mańka 12:45 - 14:30 Sala 1
2 Grooming - identyfikacja zagrożenia, zabezpieczenie śladów, powiadomienie organów ścigania. Prawo wobec ofiary (sesja panelowa) Radosław Słabaczewski 12:45 - 14:30 Sala 2
3 Środowisko rodzinne a wykorzystywanie seksualne dziecka (sesja panelowa) Marcin Bednarczyk 12:45 - 14:30 Sala 3