Republika Edukacji 6

20 LISTOPADA 2017, SMOLARNIA Hotel & Restaurant

template_thumbnail.png

Konferencja RE 6


"Profilaktyka, diagnoza, interwencja w obszarze przemocy seksualnej"

Nasi prelegenci

Radosław Słabaczewski

Radosław Słabaczewski

Specjalista w zawalczaniu cyberprzestępczości

Marcin Bednarczyk

Marcin Bednarczyk

Specjalista z zakresu problematyki seksualnej i prorodzinnej oraz opiniowania sądowo-psychologicznego

Ewa Mańka

Ewa Mańka

Psycholog, specjalista w zakresie doradztwa pedagogiczno-psychologicznego

Anna Maria Wesołowska

Anna Maria Wesołowska

Sędzia w stanie spoczynku

Agenda wydarzenia

poniedziałek, 20 listopad 2017

# Session Speaker(s) Time Venue
1 Rejestracja uczestników ..... 09:00 - 09:55
2 Otwarcie konferencji ..... 10:00 - 10:15 Sala plenarna
3 Znaczenie wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły - rola edukacji prawnej - kąciki prawne, symulacje rozpraw sądowych, lekcje wychowawcze w sądzie Anna Maria Wesołowska 10:15 - 10:45 Sala plenarna
4 Charakterystyka sprawców przemocy seksualnej wobec małoletnich oraz stosowane techniki psychomanipulacji Ewa Mańka 10:45 - 11:15 Sala plenarna
5 Ochrona dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym Marcin Bednarczyk 11:15 - 11:45 Sala plenarna
6 Dzieci uwikłane w sieci - grooming w praktyce Radosław Słabaczewski 11:45 - 12:15 Sala plenarna

ORGANIZATOR I PARTNERZY

Organizator

Partnerzy

Miejsce konferencji